Nasze publikacje

Polacy z Kresów Wschodnich na Ziemi Dzierżoniowskiej

Wydawnictwo prezentuje Kresy, jakie żyły dotąd w ustnej tradycji rodzin, które los rzucił po II wojnie światowej na Ziemię Dzierżoniowską. Wypełniają go stare fotografie i dokumenty, przechowywane w domowych archiwach rodzin kresowych, oraz spisane fragmenty relacji ustnych świadków historii, które zarejestrowano w ramach projektów dokumentacyjnych prowadzonych w latach 2017–2019 przez Fundację Forum Dialogu Między Kulturami.
 

Publikacja dofinansowana ze środków Narodowego Instytutu Wolności w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz ze środków Gminy Miejskiej Dzierżoniów

Cmentarz żydowski w Dzierżoniowie

Wydawnictwo poświęcone cmentarzowi żydowskiemu w Dzierżoniowie zawiera bogaty materiał zarówno fotograficzny, jak i tekstowy. Jej zasadniczą, albumową część wypełniają fotografie najstarszych nagrobków z odpisami hebrajskich i niemieckich inskrypcji wraz z ich tłumaczeniami na język polski. Całość dopełnia plan kirkutu z lokalizacją grobów oraz spis wszystkich, możliwych do zidentyfikowania, pochowanych osób.
 

Publikacja ukazała przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

Dzierżoniowscy żydzi 1945 – 1968

Wydawnictwo odsłania ciekawy i ważny wycinek dziejów Dzierżoniowa, w którym od zakończenia II wojny światowej do 1968 roku Żydzi stanowili poważną i liczną zbiorowość. Zamieszczone w albumie archiwalne zdjęcia i materiały potwierdzają jej związanie z miastem i duże znaczenie Dzierżoniowa jako skupiska ludności wyznania mojżeszowego.
 

Publikacja ukazała przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Dzierżoniów.